Back Ön itt van: Rovatok Rovatok Ébresztő Most mindenki ránk figyel
2011. február 08., kedd 00:00

Most mindenki ránk figyel

Írta:  Horváth Valéria

Egy fél éven keresztül Magyarországra figyel mindenki, Európán innen és túl, mivel a magyar kormány tagjai fogják az Európai Unió miniszteri tanácsainak üléseit elnökölni, s az ülések napirendjét meghatározni. Ez nem azt jelenti, hogy mi diktáljuk a témákat, viszont a huszonhét tagállam közös érdekeinek feltérképezését követően a saját prioritásainkat is hangsúlyozhatjuk. Örömünkre szolgál tehát, hogy a hivatalos nyilatkozataiban a kormányunk kiemelte, hogy minden témakörnél szem előtt kívánják tartani az emberi tényezőt, „mint az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés alapját”.

ebreszto_mostmindenkirankfigyel
A négy prioritás, amelyet a Magyar Köztársaság kormánya, mint az Európai Tanács elnöke előirányzott, a következő: Növekedés és foglalkoztatás az európai szociális modell megőrzéséért; Erősebb Európa; Polgárbarát unió; valamint a Bővítés és szomszédságpolitika. Az alapvető emberi- és szabadságjogok szélesebb érvényesülése érdekében az elnökségi szemeszter megnyitását megelőzően az Amnesty International (AI) ajánlásokat fogalmazott meg, és adott át egy összefoglaló jegyzék formájában. Mint azt Répássy Róbert igazságügyi államtitkár elmondta az átvételkor, a célok azonosak, csak egyes részelemek hangsúlyozásában vannak eltérések a kormány és a jogvédő világszervezet állásfoglalásai között.

A nemzetközi gazdasági válságból éppen folyó kilábalás, és ebből következően az Unió gazdasági átrendeződése marad az első helyen a prioritások európai slágerlistáján. Az Európa 2020 stratégiának kialakításával egyidejűleg a magyar kormány a demográfiának és a családpolitikának a foglalkoztatásra és a gazdasági növekedésre gyakorolt hatását ajánlaná a tagállamok figyelmébe. Ugyanezen prioritáshoz kapcsolódóan foglalkozik a szegénység csökkentésével és a roma integráció kérdéskörével az elnökségünk.

A szegénység elleni küzdelemben kiemelt figyelmet kapnak a gyermekek. A magyar elnökség kifejezett erőfeszítéseket tesz majd annak érdekében, hogy az európai polgárokkal megismertesse a Nemzetközi Gyermekjogi Egyezményt, amely által a roma gyerekek szegregált oktatásán nagyobb mértékben lehet majd segíteni. Viszont az AI és az államtitkár úr találkozójának a sajtótájékoztatóján számos kérdésben utaltak a nemrég hatályba lépett médiatörvénynek a fiatalkorúak védelmére vonatkozó intézkedéseinek pozitív hatásaira. Nem érkezett azonban válasz a Humana Magazin által felvetett kérdésre, miszerint készülőben van-e bármilyen koncepció az emberi jogi vagy állampolgári tanulmányok oktatásának bevezetésére, amely a fiatalkorúak védelmét úgy szolgálná, hogy autonóm egyéneket nevelne, akik meg tudják önállóan is ítélni, hogy számukra mi káros és mi nem. Úgy látszik, az olvasóink a jövőben is magazinunkra lesznek utalva ebben a tekintetben.

Répássy Róbert elsősorban a roma integrációval kapcsolatban lát hangsúlybeli eltéréseket. Az Amnesty International javaslata szerint a tervezett európai roma stratégia ne, vagy ne kizárólag a felzárkóztatásról szóljon, hanem a romákkal szemben létező diszkrimináció felszámolásáról, konkrét lépésekben definiálva. Így kulcsfontosságú lenne, hogy a magyar kormány elfogadtasson egy átfogó anti-diszkriminációs irányelvet. A jelenlegi magyar kormányzat viszont a romák integrációján keresztül szeretné felszámolni a diszkriminációt. A stratégia konkrét lépéseit pedig úgy fogják kidolgozni, hogy az egyes szakminiszterek a munkájuk során külön figyelmet fordítanak majd a romák szempontjaira. Ezen túl uniós szinten egy külön munkacsoport is megalakul, amelyben e témával foglalkoznak, s melyben a magyarországi romák helyzetét és érdekeit Balog Zoltán, a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár érvényesíti.

Mielőtt José Manuel Barroso átadta a kék alapon tizenkét sárga csillagos lobogót a magyar miniszterelnöknek, nemcsak az Amnesty International Magyarország készítette elő és nyújtotta át javaslatait. A Greenpeace Magyarország aktivistái szemgolyót ábrázoló fejfedőt viselve szegezték „szó szerint is” a tekintetüket a Külügyminisztériumra, és adtak át egy petíciót, melyben leírták, hogy mit kíván természetes környezetünk a magyar elnökségtől. Az EU belső politikái a következő generációk jövőjét meghatározó három alapelem, az élelmiszer, az energia és a víz köré épülnek. Ezért a zöld világszervezet arra hívja fel a magyar kormányt (többek között), hogy lassítsa le a génmódosított növények engedélyezési rendszerének felülvizsgálatát, hogy a témát a kellő mélységben megtárgyalhassák a tagállamok. A magyar kormány felelősségeként jelöli meg, hogy a halászati politikai reform célja a tengerek védelme, a biológiai sokféleség megőrzése és a túlhalászat felszámolása legyen, továbbá sürgeti az energiastratégia újragondolását is.
A magyar kormány által előirányzott prioritások között fontos megemlíteni azt, amely egyértelműen az uniós polgárok mindennapjait közvetlenül érintő kérdésekkel foglalkozik, a „Polgárbarát Uniót”. Így Magyarország céljai között szerepel a polgárok szabad mozgásának biztosítása érdekében a schengeni övezet Romániával és Bulgáriával való kibővítésének az előmozdítása, valamint külön nevesítve az alapvető jogok védelme. Mindezek mellett kitűzött cél, hogy a magyar elnökség – a szervezett kulturális programokon keresztül is – ráirányítsa a tagállamok figyelmét a kulturális sokszínűségre mint védendő európai értékre.

Ahogy azt az Amnesty International Európai Intézetek Irodájának igazgatója, Nicolas J. Berger is mondta, a Lisszaboni Szerződés reformjainak következményeként felálló Európai Külügyi Szolgálat átveszi az Európai Unió külügyeinek irányítását. Az így felszabadult energiával és idővel a jövőbeli elnökségek még inkább az Európai Unió belső ügyeire fókuszálhatnak. Ezzel biztosíthatják a minden tekintetben élhető környezetet az unió polgárainak, nekünk.

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Elfogadva és kihirdetve az ENSZ Közgyűlésének 217 A (III) határozata alapján, 1948. december 10-én.

A 30 pontból álló Nyilatkozat az élet minden területét felölelő jogokról és szabadságjogokról szól. Elolvashatjátok és megismerhetitek oldalunkon.

Bővebben…

© 2009-2013 Humana Egyesület

humana logo

Impresszum

Creative Commons Licenc

A weboldalt Belák Balázs készítette.