Back Ön itt van: Rovatok Rovatok Humini Gyermekek védelme az erőszak ellen a sportban
2012. február 10., péntek 12:37

Gyermekek védelme az erőszak ellen a sportban

Írta:  Csiki Ingrid

 

Az UNICEF Innocenti nemzetközi kutatóközpontjának felmérése szerint az egyesületekben sportoló fiatalokra úgy tekintenek, mint miniatűr felnőtt sportolókra. Ezzel szemben ők 18 éves korukig még gyermekek, így egyértelműen vonatkozik rájuk az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye, azaz emberszámba kell venni őket, és speciális védelemre szorulnak. Az egyesületben, szervezett sportban résztvevő gyermekekre rengeteg veszély leselkedik – így akár megalázó beavatási szertartások, verés, lelki terror vagy szexuális zaklatás is.


sportA nemzetközi tapasztalatok szerint az áldozatok száma úgy csökkenthető, ha a sportági szövetségek, egyesületek határozottan fellépnek mindenfajta visszaélés ellen, etikai kódexükbe, működésükbe beépítik a szükséges irányelveket, valamint a gyerekeket és szülőket megfelelően tájékoztatják.

A sport a gyerekek számára elsősorban örömforrás. Az UNICEF fontosnak tartja a gyermekek szabadidőhöz és játékhoz való jogának biztosítását, és tevékenysége során mindig is kiemelten kezelte a sport jótékony hatását. A sport és a játék elősegíti a gyermekek testi és lelki fejlődését, formálja személyiségüket, hozzájárul egészségi állapotuk, valamint szociális készségeik, képességeik javításához. A fiatalok a játékon keresztül toleranciát, fegyelmet és egymás iránti tiszteletet tanulnak.
A sport emellett hozzájárulhat a konfliktusok feloldásához, a társadalmi befogadáshoz, segítheti a nemek közötti egyenlőséget.

Az elmúlt években azonban egyre inkább világossá vált, hogy a sport nem mindig biztonságos terep a gyermekek számára, mert az erőszak különböző megnyilvánulásai a sportban is megtalálhatók.


Az UNICEF tanulmány célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a témában óriási az információ- és tudáshiány, és, hogy eddig ez a terület –sajnos – nem kapott kellő figyelmet a kutatások terén sem. Az erőszak a felnőtt sport területén is tabutéma. A gyerekek azonban védtelenebbek, alárendelt, függő viszonyban állnak a felnőttekkel szemben és nem tudják érdekeiket megvédeni. Gyakran megfelelési kényszer alatt állnak, szeretnének eleget tenni a szülők és az edzők elvárásainak is. Hiányoznak az ismereteik, tapasztalataik, problémáikkal nem tudnak hová fordulni. A világon – és így Magyarországon is – a sporttevékenységek felnőtt szereplői sok esetben nem rendelkeznek megfelelő gyermekvédelmi, gyermekjogi ismeretekkel, mert nem kapnak ilyen irányú képzést.

A jelentés szerint az erőszak legjellemzőbb megjelenési formái a sportban az alábbiak:
    pszichológiai lealacsonyítás, vagy lelki megalázás a nem, a testalkat vagy a teljesítmény alapján
    indokolatlan nyomásgyakorlás a fiatal sportolóra kiemelkedő teljesítmény elérése érdekében, túl gyakran a rendkívüli tehetséggel megáldott gyerekeket felnőttként kezelik
    kikényszerített, kötelező szex
    káros, vagy szexuálisan megalázó beavatások, rituálék
    olyan táplálkozás vagy fogyókúra, amely evészavarokhoz, pl. anorexiához vezet
    fizikai büntetések, verés
    sérülések, erőltetett kockázatvállalás szélsőséges környezetben
    dopping és egyéb teljesítménynövelő szerek használata
    társak befolyásolása alkohol-, illetve egyéb káros, függést okozó szerek használatára
    teljesítmény, versenyrészvétel megkövetelése, sérülés esetén is
    az edzés, mint büntetés
    a megfelelő pihenőidő és törődés megtagadása

sport 118 éves koráig mindenki gyereknek számít, így megilleti a gyerekeknek járó védelem. A versenysport-karrier nagyrészt gyermekkorban csúcsosodik ki. Néhány sportágban 12 vagy 13 éves gyermekek érik el a legmagasabb teljesítményt, míg más sportágakban a sportolói érettség a felnőttkorra tehető.
A törvényes és sportoló felnőttkor nem szükségszerűen esik egybe. A gyermeksportolókat – különösen, ha nagyon tehetségesek és kiemelkedő teljesítményt nyújtanak – gyakran hasonló felelősségekkel terhelik, mint felnőtt társaikat, így elvárhatják tőlük, hogy úgy viselkedjenek, mintha már felnőttek lennének.

Magyarországon a gyermeksportolók felvilágosítása a megfélemlítésről, zaklatásról (bullying) és a beavatási szertartásokról egyáltalán nem jellemző – mindezeket sokan a sport természetes velejárójának tekintik. Az edzők és a gyerekekkel foglalkozó más sportszakemberek nem kapnak képzést arra vonatkozólag, hogy hogyan ismerjék fel az erőszak és bántalmazás jeleit, pedig a jó pedagógiai, gyermekvédelmi jártasság segíthet megelőzni az erőszakot a bizalom és mások iránt tanúsított érzékenység, illetve az önismeret megerősítésével. Fontos lenne, hogy a sportolók, edzők, tanárok és a szülők is tisztában legyenek azzal, hogy hova fordulhatnak, ha erőszakkal szembesülnek a sport terén. Szintén fontos lenne az, hogy a szakma felismerje a témával kapcsolatos képzések fontosságát, valamint az is, hogy alapkövetelmény legyen a sportszervezetekben a magatartási kódexek kialakítása, és betartása.

Példák az erőszak egyes fajtáiból

Megfélemlítés és beavatás
A megfélemlítést (bullying – szekálás, szívatás) a sportban úgy lehet definiálni, mint ellenséges vagy támadó tett azon gyermeksportolók ellen, akiket valamilyen okból "másoknak" látnak. Ezek a cselekedetek lehetnek szóbeli, fizikai vagy érzelmi bántalmazás, sértő vagy lealacsonyító megjegyzések, gúnynevek, becsmérlő kifejezések, "viccek", kifigurázó feliratok, megalázás, kiközösítés, nevetségessé tétel, fenyegetőzés, vagy bármilyen együttműködés megtagadása a többiekkel az egyén neme, szexuális beállítottsága, vallása illetve faji hovatartozása miatt. Talán a jelenlegi egyetlen jelentős tanulmány ezzel a témával kapcsolatban Norvégiában született. Az 1514 fiú- és lány résztvevővel (12-16 év közöttiek) készült norvég tanulmány szerint 8 sportklubban összesen 30 százalékuk jelentett ilyen tapasztalatokat. Ugyanez a tanulmány fedte fel, hogy nagyobb a lemorzsolódás aránya azok között, akik már tapasztaltak hasonló jellegű erőszakoskodást.

A beavatási rituálék is ebbe a kategóriába sorolhatóak. Ezekre általában titokban kerül sor, de az tény hogy megtörténnek, és ez egyfajta nyílt titokként él a sportvilágban. Ezeket a rituálékat arra használják, hogy gyengítsék és lealacsonyítsák az egyéneket, így "újjáépített" csapattagok lehessenek. Ezekről az eseményekről sokszor hallgatni kell, mert ez az ára annak, hogy a beavatottakat a csapat befogadja. A tekintélyt parancsoló személyek, mint az edzők, menedzserek is lehet, hogy tudnak ezekről, sőt néhányan részt is vesznek a beavatási rituálékban. A sportbeavatási szertartások kiemelkedő helyet foglalnak el a közkedvelt irodalomban, mégis kevés nemzetközi tanulmány készült, hazai pedig egyáltalán nem született ebben a témában.
A legátfogóbb tanulmány szerint az amerikai középiskolások 91 százaléka legalább egy sportkörhöz tartozott, és 98 százalékuk vett már részt legalább egy "csapatépítő" beavatási rituálén. A csoporthoz tartozó gyermekek 48 százaléka már volt célpontja ilyen tréfálkozásoknak, és 43 százalékukat ért valamilyen megaláztatás. A gyerekek 25 százaléka 13 éves kora előtt élte meg mindezt.

Nemi erőszak
A WHO adatai szerint 2002-ben 150 millió 18 év alatti lány és 73 millió 18 év alatti fiú szenvedett el szexuális erőszakot. Egy 250 sportoló gyerek körében végzett dán tanulmány szerint, minden negyedik fiatal tudott olyan esetről vagy került olyan helyzetbe ahol 18 év alatti sportolókat az edzőjük szexuálisan bántalmazott. Kanadában, egy tanulmány szerint a sportolók 2,6 százaléka jelentett nemkívánatos szexuális érintést. Ausztráliában a gyermekek ellen elkövetett erőszak a sportban elérheti a 8 százalékot. Tanulmányok szerint a tehetséges sportolók, akik még nem érték el az elit sportolói státuszt, pubertás koruk környékén sokkal inkább lehetnek nemi erőszak célpontjai.

Szexuális irányultságon alapuló diszkrimináció
Egy 1860 iskolás gyermekkel végzett kutatás alapján, a gyerekek 2 százaléka tapasztalt homofób erőszakos megnyilvánulást, 3 százalékuk volt elkövetője annak, és 14,7 százalékuk pedig szemtanúja. Ezek az eredmények arra mutatnak rá, hogy a homofób erőszakoskodás egyfajta "nézősport".

Konkrét esetek

Mexikó
Egy gyermekmatador meghalt miután egy több mint 400 kg-os bika megsebesítette. A matadoroknál nincs alsó korhatár, így az országban 10 éves gyermekek is felveszik a kardot. Rafita mindössze 10 éves és 36 kg, valószínűleg ő a legfiatalabb torreádor a világon, és egyben az egyik legnépszerűbb Mexikóban. Egy maroknyi gyermeksztárral együtt újra felkeltette az érdeklődést Mexikóban a bikaviadalok iránt, ami már szinte homályba veszett. A gyermekek részvétele szenvedélyes vitát váltott ki Mexikóban, hogy vajon a bikaviadal egy nemes, hagyományőrző küzdelem-e, vagy egyszerűen barbár látványosság. A vita egyre hevesebbé vált, miután a spanyol gyermektorreádort – Jairo Miguel Sánchez, 14 – megsebesítette egy 400 kg-os bika. A bika szarva a tüdejét találta el és egészen a szívéig hatolt.

Kína
A nyolc éves kínai Zhang Huimin több mint 3550 km-t futott a 2008-as pekingi olimpia tiszteletére. A 21 kilós kislány minden nap hajnali fél háromkor kelt és 64 km-t teljesített. A lány apja ezzel akarta felhívni a figyelmet a gyerekben rejlő potenciálra. Tagadta, hogy ő kényszerítette futásra a kislányt. Arra hivatkozott, hogy a gyerek sose panaszkodott fáradtságra.

Svájc
2010 őszén egy fiatal elkövető, akit nem hagyott nyugodni a lelkiismerete, felfedte, hogy a berni kanton egyik futball klubjának ifjúsági csapatában évek óta beavatási rítuson esnek át a frissen bekerültek, seprűnyéllel megerőszakolják őket. Ez a gyakorlat többször testi sérüléseket is okozott. A beismerő vallomást tevő fiatal a csapatba kerülését követően maga is hasonló erőszak áldozatává vált. Az egyik áldozat édesanyja később arról számolt be, hogy a csapat vezetői az edzőtáborokban eldugták a seprűket, hogy megakadályozzák a beavatási szertartást.

Norvégia
"Ha nem teljesítettünk jól, akkor büntetés gyanánt az ölébe kellett ülni (az edzőébe). Megérintett minket, nagyon undorító volt. Ma már nem értem egyáltalán miért tettük meg. Volt egy olyan gyakorlat, amikor sprintelnünk kellett, és aki utolsónak érkezett be, bele kellett ülnie az ölébe, így mindenki iszonyatosan rohant." (Norvég női elitsportoló)


sport 2Az UNICEF Magyar Bizottság szeretné folyamatosan nyomon követni a jó és a rossz tapasztalatokat a sportban, ezért várja az ez irányú történeteket a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre. A fentieken túl vállalja, hogy kérésre bármelyik sportszervezet etikai kódexét megvizsgálja gyerekjogi szempontból. Vállalja továbbá azt is, hogy a gyerekek és szülők részére tájékoztató anyagot készít, amely magában foglalja, hogy az áldozatok kihez fordulhatnak segítségért. A tájékoztató anyagokat ingyen ajánlja fel a sportszervezeteknek.

További információ
Romet-Balla Ágnes
UNICEF Magyar Bizottság, kommunikációs vezető
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+3670-418-0-148


Kitől lehet segítséget kérni bántalmazás esetén?

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye szerint minden 18 év alatti személy gyermeknek számít, és speciális védelem illeti meg.

Egy gyereket SENKI (se szülő, se tanár, se edző, se osztálytárs, se senki)
    nem verhet meg,
    nem beszélhet, viselkedhet vele megalázó, lealacsonyító módon,
    nem követhet el vele szemben szexuális erőszakot,
    nem élhet vissza hatalmi helyzetével,
és MINDENKINEK tiszteletben kell tartani a gyerek jogait, érdekeit és szükségleteit.

A gyerek jogairól megtudhatsz többet is a www.unicef.hu oldalon

Bármilyen bántalmazás, erőszak esetén    Gyermekjóléti Szolgálat    Országosan mindenhol kiépített segítő szolgáltatás – a gyermek lakóhelye szerinti szolgálatot kell felkeresni.
    Nevelési Tanácsadó    
    Rendőrség    
    Háziorvosi vagy házi gyermekorvosi szolgálat, más egészségügyi szolgáltató
    
    Kék Vonal
116-111    Név nélkül hívható ingyenes segélyvonal gyerekeknek és fiataloknak.
    ESZTER Alapítvány
06-1 466-9872    Szexuális erőszak áldozatainak segítése pszichoterápiás ellátással és jogi tanácsadással.
    www.gyermekbantalmazas.hu    Információ a gyermekbántalmazásról.
Iskolában elszenvedett erőszak esetén    Iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős    Nem minden oktatási intézményben működik.
    

Iskolai szociális munkás    Nem minden oktatási intézményben működik, de a Köznevelési törvény szerint cél az iskolai szociális munkás hálózat létrehozatala.
    
Iskolapszichológus    Minden oktatási intézményben működnie kell, vagy önállóan, vagy pedig a nevelési tanácsadó keretében.
    Iskolai védőnő    Valamennyi oktatási intézményben elérhetőnek kell lennie.
Iskolán kívüli sportfoglalkozáson elszenvedett erőszak esetén    Sportklub fegyelmi bizottsága    

Magyarországon minden állampolgárnak lehetősége van jelenteni, ha gyermekbántalmazást észlel. A gyermekvédelmi-, oktatási-, egészségügyi-, rendészeti intézményekben dolgozóknak és a hatóságoknak kötelességük jelezni, ha gyermekbántalmazás, gyermeket veszélyeztető helyzet jut tudomásukra. Súlyos veszélyeztető, bántalmazó helyzet esetén akár bűncselekmény gyanúja is felmerülhet.

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Elfogadva és kihirdetve az ENSZ Közgyűlésének 217 A (III) határozata alapján, 1948. december 10-én.

A 30 pontból álló Nyilatkozat az élet minden területét felölelő jogokról és szabadságjogokról szól. Elolvashatjátok és megismerhetitek oldalunkon.

Bővebben…

© 2009-2013 Humana Egyesület

humana logo

Impresszum

Creative Commons Licenc

A weboldalt Belák Balázs készítette.